top of page
การจัดสวน

C  orporate

S  ocial 

R  esponsibility

เพราะ การรับรู้ กับคำว่า "จิตอาสา"ได้ดีที่สุด
คงไม่ใช่เพียงมีแค่คนมาเล่าให้ฟัง หรือแค่ทำให้ดู

แต่เราเองนั้นต้องได้ลงมือทำด้วยตัวเอง. . 

" จิตอาสา (Voluntary) มีที่มาจากการรวมกันของคำสองคำ

คือคำว่า “จิต” และคำว่า “อาสา”

จิต หมายถึง จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด
ส่วน อาสา นั้น หมายถึงการทำสิ่งใดด้วยความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ "

จิตอาสาไม่ต้องไปไกล เพราะระยะทางไม่ใช่ปัจจัยหลัก

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่จังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ระยะทาง 110 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม-บ้านโป่ง 

1. วิถีชุมชนแบบเกษตรกรรม

       ประชากรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร และอาชีพรับจ้างทั่วไป หากปีไหนฤดูกาลแปรปรวน ผลทางการเกษตรได้น้อย จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ในแต่ละเดือนที่จะได้น้อยตามไปด้วย

2. ความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน

       เด็กๆในครอบครัวทุกคนต้องช่วยแบ่งเบาภาระงานในครอบครัวและยังต้องเป็นกำลังในการช่วยหารายได้

3. โอกาสทางการศึกษา

       โรงเรียนในชุมชนเป็นเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก อุปกรณ์การเรียนยังมีไม่เพียงพอ

images-removebg-preview (4).png

รายชื่อโรงเรียนในพื้นที่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
(ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ประถมปลาย)

จิตอาสากาญจนบุรี-1
จิตอาสากาญจนบุรี-2
จิตอาสากาญจนบุรี-3
จิตอาสากาญจนบุรี-4
จิตอาสากาญจนบุรี-5

โรงเรียนบ้านหนองมงคล

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

โรงเรียนวัดลำสำรอง

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)

ประเภทกิจกรรม จิตอาสา CSR

สิ่งแวดล้อม

รับรู้ได้ด้วยหัวใจ

 • สร้างฝาย

 • ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

 • บวชป่า

 • ยิงหนังปลูกป่า (กระจายพันธุ์ไม้)

การศึกษา

ส่งต่อโอกาส

 • ทุนการศึกษา

 • ทุนอาหารกลางวัน

 • มอบอุปกรณ์การเรียน-กีฬา

 • สร้างห้องสมุด

 • สร้างห้องเรียน

 • สร้างห้องน้ำ

 • ทาสีห้องน้ำ

 • ทาสีสนามเด็กเล่น

วิถีชุมชน

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 • เสื้อผ้า - ชองใช้
 • ปั่นจักรยานปันน้ำใจ

 • มอบจักรยาน

 • วิ่งเพื่อสุขภาพ สู่น้องที่ห่างไกล

 • OTOP เพื่อชุมชน

พลังงานสะอาด

นำพลังงานทดแทนสู่โรงเรียน - ชุมชน

 • ติดตั้งเทคโนโลยี จักรยานสูบน้ำ

 • ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

16403413_1442756639090054_5871769377570689160_o.jpg

การสร้างฝายน้ำล้นตามพระราชดำริ

จิตอาสากาญจนบุรี สอนทำไม้กวาด

การสอนทำไม้กวาดเพื่อมอบให้โรงเรียน

จิตอาสากาญจนบุรี ทาสีอาคารเรียน

การทาสีอาคารเรียน

ความสำคัญและประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำกิจกรรมจิตอาสา

แนวคิดธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด
 
...การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนา และ มุ่งไปที่การสร้างความ “ดี”
ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการและคืนกำไรให้แก่สังคม...

1. ทำให้บุคคลมีความคิดขั้นสูงช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา
เพราะจิตอาสามุ่งเน้น การให้มากกว่าการรับ ทำให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับ

2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง
เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี ที่มีอยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี้ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน

3. ทำให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว

4. ทำให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพ
ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน

เพราะ การรับรู้ กับคำว่า "จิตอาสา"ได้ดีที่สุด
คงไม่ใช่เพียงมีแค่คนมาเล่าให้ฟัง หรือแค่ทำให้ดู แต่เราเองนั้นต้องได้ลงมือทำด้วยตัวเอง. . 

 • นิเวศปัญญา เป็นสถานที่เปิดรับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)  ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • มีประสบการณ์ทำค่ายพลังงาน สิ่งแวดล้อมและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมานานกว่า 10 ปี

 • เชี่ยวชาญในทุกพื้นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี

 • ที่พักภายในใกล้ชิดธรรมชาติ สูดอากาศและหายใจได้เต็มปอด และร้านสะดวกซื้อ

 • เป็นศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

 • กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนให้อยู่ภายใต้ความต้องการ และงบประมาณของท่าน

จิตอาสา CSR จ.กาญจนบุรี ช่วยเหลือ พัฒนา มุ่งสร้างความ“ดี”ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการของท่าน

และคืนกำไรให้แก่สังคม การส่งต่อความสุขสู่ชุุมชน​

กรอกแบบฟอร์มเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น*

ประเมินค่าใช้จ่าย ให้ฟรี !! สำหรับกิจกรรมจิตอาสา  

กิจกรรมจิตอาสาที่ท่านสนใจ
สนใจกิจกรรม

​​

อาหาร A

 1. ก่วยเตี๋ยวน้ำหรือแห้งหมู-ลูกชิ้น  / เกาเหลาหมู-ลูกชิ้น

 2. ข้าวสวย

 3. เฉาก๊วย

 

อาหาร B

 1. ส้มตำ 

 2. ไก่ย่าง 

 3. ต้มแซ่บ หรือ ต้มจืด

 4. ข้าวสวย  

 5. เฉาก๊วย

อาหาร C

 1. snack box  ชุดอาหารว่าง

อาหาร D

ไม่สะดวกรับประทาน

ท่องเที่ยว  สานสัมพันธ์กับคนในองค์กร พร้อมกิจกรรมที่ได้แบ่งปัน มอบได้อิ่มหัวใจ ประทับใจก่อนเดินทางกลับ

จุดท่องที่ยว     แลนมาร์คใกล้ที่พัก  

รับจัดกิจกรรม CSR  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ในการเดินทางท่องเที่ยว สัมมนา หรือดูงานทุกครั้ง เราจะแนะนำกิจกรรมเพื่อสังคมตามเส้นทาง ตามความเหมาะสม นอกจากจะได้ความรู้จากการสัมมนา ความสุขจากการท่องเที่ยวแล้ว ท่านยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสจากส่วนเกินที่ท่านมีอยู่ เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมความสุขในวันเดินทางให้ท่านได้ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่

bottom of page