top of page

ร่วมงานกับเรา

โอกาสดีๆที่มีไม่จำกัด

เราเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจมาร่วมงานกับเราทั้งที่ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้ว

โดยติดต่อมาที่เราโดยตรงไม่ว่าจะสนใจเป็นงาน Part Time หรือ Full Time

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน (Internship)

คุณสมบัติ

1. เต็มใจที่จะแบ่งปัน

2. ชอบงานกิจกรรม

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีความรับผิดชอบ

ตำแหน่งงานประจำ

คุณสมบัติ

1. การศึกษา ปริญญาตรี ด้านสันทนาการ,ท่องเที่ยว

2. ชอบงานกิจกกรม

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีความรับผิดชอบ

ส่งอีเมลล์มาทาง niwetpanyacamp@gmail.com       หรือติดต่อเบอร์ 085-484-5206

แบบฟอร์มร่วมงานกับเรา

ขอบคุณสำหรับข้อมูล! แลวเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

งานด้านการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับนักนิสิต นักศึกษา ที่สนใจทำงานด้านวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามข้อมูล ในการใช้พื้นที่

bottom of page