top of page

นักธรณีวิทยา ในตอน Earth Science

ทัศนศึกษาแหล่งหินประวัติศาสตร์ในกาญจนบุรี เรียนรู้ผ่านอุทยานหิน

และพิพิธภัณฑ์หิน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ธรณีวิทยา เป็นเรื่องของการศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง เเละกระบวนการตามธรรมชาติ

ของโลกที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลาทางธรณีกาล โดยศึกษาจากหลักฐานที่ ค้นพบในชั้นหิน

และซากดึกดำบรรพ์ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

สัมผัสและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยตรงจากผู้สอนนักธรณีวิทยา ในภาคสนามจริง

อาทิเช่น  ชั้นดิน แหล่งแร่ ประเภทชนิดของหินของประเทศไทย

What-Is-Geology-GeologyPage.jpg

 " Geology มาจากภาษากรีกว่า Geos ซึ่งแปลว่าโลก และ Logi หรือ Logus ซึ่งหมายถึงวิทยาศาสตร์

ดังนั้น ธรณีวิทยา จึงหมายถึง วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพิภพ หรือโลกมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมถึงกำเนิดของ โลกมนุษย์ที่รวมถึงดวงดาวต่างๆ และระบบสุริยจักรวาล วัสดุ และรูปร่างลักษณะของโลก ประวัติความเป็นมา และกระบวนการที่กระทำต่อโลกทั้งในอดีต และปัจจุบัน"

ทำไมต้องศึกษาธรณีวิทยา?

กระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ที่อาศัยอยู่บนโลก โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ซึ่งสามารถคร่าชีวิตคน จำนวนมาก และสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาลได้ ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้น กิจกรรมของเราแต่ละคนใน แต่ละสังคมก็ส่งผลต่อโลกเช่นกัน การเพิ่มจำนวนของประชากรโลก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความต้องการในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  หากเรานำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้โดย ไม่เข้าใจถึงกระบวนการทาง ธรรมชาติของโลกแล้ว ก็จะเกิดปัญหาตามมาในหลายๆ ด้าน และอาจส่งผลกระทบต่อคนรุ่นหลังได้

แล้วน้องๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ?

สำหรับนักธรณีวิทยา ในตอน Earth Science

เสริมประสบการณ์ในเรื่องของ หลักการแบ่งโครงสร้างโลก  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก  กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน  รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิดที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   การลำดับชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์และโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ ประโยชน์ของข้อมูลทางธรณี รวมถึงวัฏจักร  ของหิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งไดโนเสาร์ และทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศ การแสดงกลุ่มหินชุดต่าง ๆ ของประเทศตามตารางธรณี ผ่านประสบการณ์ของนักธรณีวิทยา และภาคปฎิบัติที่น้องๆจะได้สัมผัสโดยตรง

 

เงื่อนไข :

1. รวมอาหารหลัก 3 มื้อ  อาหารว่าง 2 มื้อ  (ไม่รวมมื้อดึก)

2. รวมที่พัก จำนวน 1 คืน (ห้องพักปรับอากาศ)

3. รวมเอกสารประกอบการเรียน

4. รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ พร้อมวิทยากร

5. รวมของรางวัลในการทำกิจกรรม

6. รวมห้องประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

7. ไม่รวมรถบัสในการเดินทาง

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นการเข้าพัก เป็นหมู่คณะ และทำการจองล่วงหน้า

2. ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนของผู้เข้าพัก กิจกรรม และอาหาร

3. การยกเลิกสามารถทำได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

4. กรณีที่ต้องการเข้าพักมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อฝ่ายขาย 

(รวมดูงานนอกสถานที่)

เงื่อนไข :

1. รวมอาหารหลัก 6 มื้อ  อาหารว่าง 5 มื้อ  (ไม่รวมมื้อดึก)

2. รวมที่พัก จำนวน 2 คืน (ห้องพักปรับอากาศ)

3. รวมเอกสารประกอบการเรียน

4. รวมอุปกรณ์การเรียนรู้ พร้อมวิทยากร

5. รวมของรางวัลในการทำกิจกรรม

6. รวมห้องประชุม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

7. ไม่รวมรถบัสในการเดินทาง

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นการเข้าพัก เป็นหมู่คณะ และทำการจองล่วงหน้า

2. ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนของผู้เข้าพัก กิจกรรม และอาหาร

3. การยกเลิกสามารถทำได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

4. กรณีที่ต้องการเข้าพักมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อฝ่ายขาย 

bottom of page